Nocak SW

Vytvorenie nového nočaku spočíva v zadaní dátumu a ročníka. Podotýkam že ročníka a nie roku. V roku 2003 bol 31. ročník.

Ročník: Dátum:


Práca s nočakom je schovaná nižšie. Stačí si vybrať existujúci nočak a potvrdiť. Názov súboru pozostáva z písmena n a ročníka nočníka. Takže:


(c) 2001 - Ďoďo